Lever jeg mit liv som jeg ønsker det ?Hvordan har du det egentligt ?


Føler du dig stresset, angst og kan ikke finde ro?


Er du trist, deprimeret, mærker en sorg uden at vide hvad det er?


Føler du dig handlingslammet og låst i din krop?


Kører dine tanker i ring, uden du kan finde ro?


Mærker du en indre tomhed og oplevelse af meningsløshed?


Føler du dig alene med dine tanker og stemninger, har du brug for nogen at tale med?


Flere gange stiller du måske dig selv spørgsmål som:


"Hvorfor løber jeg ind i de samme vanskeligheder igen og igen?"


"Hvorfor lever jeg mit liv som jeg gør, når jeg i virkeligheden vil noget andet?"


"Hvorfor har jeg de samme tilbagevendende kropslige symptomer?"


Har du brug for at blive mere afklaret og få det bedre indeni dig selv ?
ressourceorienteret PsykoterapiIndividuel psykoterapi: er et professionelt samarbejde imellem to parter.

Det er også en støtte til at samle mod og styrke til at skabe de forandringer i livet, som du måtte ønske.


På kort sigt: får du en indsigt i, hvordan du egentligt har det. Jeg støtter dig i en bevidst opmærksomhed på dine tanker, følelser og reaktioner.


På længere sigt: Er psykoterapien en hjælp til at bearbejde, hvad der måtte hindre dig i, at livet leves med den tilfredshed som du ønsker dig.


Terapien kan således være af kortere varighed ved afgrænsede problemstillinger, eller terapien kan være i form af et længerevarende selvudviklingsforløb.


Min tilgang til terapien er ressourceorienteret, jeg er ikke fejlfinder men er optaget af at vi sammen finder vejen til dine ressourcer.


Du kan få hjælp til bearbejdning af sorg, krise, selvværdsproblemer, tomhed, angst, chok, traumer, arbejdspladsproblemer, ensomhedsproblemer, udfordringer i forhold til seksualitet mv.


I den psykoterapeutiske praksis indgår følgende:

Samtale terapi

Mindfulness og nærværs øvelser

Kropsbevidsthed
Kognitive metoder

Drømme arbejde

Spirituel tilgang til terapien

Musik terapi